Новият Закон за Далекосъобщенията

Форум   | Главна | Отзиви

UK.gif (157 bytes)
this page in
English

Приемането на новия закон за далекосъобщенията бе може би най-важната стъпка от развитието на тази област у нас. И със сигурност най-критичната. Затова бе особено важно в него да не бъдат допуснати недомислени и вредни текстове. За съжаление това не стана. На 27 юли 1998 година, 38-то Народно събрание прие закона в следния вид:

Текст на новия Закон за далекосъобщенията, (Д.В. бр.93, Вторник 11 Август 1998)

Това е поредния пример за политическа недалновидност. И което е по-лошото, този закон е изработен от "експерти" - по телекомуникации, право, икономика. Последиците от него за България са по-фатални и от национална катастрофа, защото той не само ще обезсмисли постигнатото до момента, но и обрича бъдещето на страната.

Единственият изход се нарича "дерегулация". За целта закона трябва да бъде коригиран и то - спешно. Закъснението може да бъде фатално.

Както обикновено очаквам Вашите отзиви на адрес: forum@antzi.bg