БТК повишава телефоннaтa тарифа за достъп до серийни нoмера


Повишаването на тарифите на БТК се оказва, че е засегнало не само доставчиците на Интернет и не само Бургас. Повсеместно се правят опити за въвеждане на таксуване от 3 импулса (сега 75 лв. + ДДС) на минута за всички серийни номера (известно количество линии, набирани чрез един номер, обикновено започващ с 91). Досега те се таксуваха като обикновен телефонен разговор - по един импулс от обикновен (аналогов) и по един импулс на всеки 3 (нощна - 9) минути от пост на цифрова централа.

От няколко места получих сведения, че на всички желаещи да получат сериен номер или да разширят вече съществуващ, се поставя условието да подпишат договор при тези тарифи, но тъй като те не са официални, не могат да бъдат прилагани без одобрението на КПД и без да бъдат публикувани. Алтернативата е - отказ по "технически" причини и ред други проблеми.

В БТК явно са си направили сметката, че тези номера се използуват главно за бизнес - осигуряване на достъп до Интернет или друг, и искат да грабнат дял от неговата печалба. Освен това предполагам, че трафика до тези номера, особено до входните точки към Интернет, съставлява значителна част от общото потребление и по този начин БТК иска да увеличи значително постъпленията си.

Тази идея може да роди само социалистическото мислене и монополната позиция на тази компания. Както е известно от пазарната икономика, повишаването на цената ще доведе до намаляване на потреблението, което води до намаляване на печалбата. За нейното повишаване е необходимо да се стимулира потреблението и дори да се направят отстъпки за количество.

В този аспект, мисля че единственото противодействие е да се събори монопола на БТК колкото е възможно по-скоро - най-добре още в новия Закон за далекосъобщенията. Това би довело до създаването на конкурентен пазар на услугите и би предотврати такива гаври с потребителя. Във Великобритания за преобразуване на Бритиш Телеком съобразно принципите на свободния пазар бяха необходими 4 години, но все пак компанията оцеля и сега страната е телекомуникационен център №1 в Европа. Излишно е да се жертваме и да спасяваме БТК, давайки и монопол да се разпорежда с естествените ни нужди до 2002.

Анци

Новини | Начална страница