Монополът на БТК ще бъде записан в Закона за далекосъобщенията


Комитетът по пощи и далекосъобщения да дава концесиите в сферата на телекомуникациите. Това предвижда последният вариант на Закона за далекосъобщенията, който ще бъде гледан от правителството днес (9.4.98). Идеята е ефирните честоти да са на концесионен режим, само лиценз да е достатъчен заизлъчване по кабел. Министрите започнаха четенето на проекта в понеделник, но поради липса на време не можаха да одобрят всичките му текстове.

Българската Телекомуникационна Компания да запази монопола си върху гласовата телефония поне до 2003 г., се предлага в проектозакона за далекосъобщенията. Дотогава трябва да завърши модернизацията на БТК, целта е разходите на компанията да станат съпоставими с останалите европейски оператори. БТК да запази монопола върху преносната мрежа до 2005 г., пише още в проекта.

С раздаването и отнемането на лицензии ще се занимава Националната агенция по далекосъобщения, която ще предлага и на МС промени в цените, се предлага в проектозакона. Агенцията ще управлява и честотите за граждански нужди. С изработването на национален план за разпределение на радиочестотите и правата за излъчване на програми от намиращи се на геостационарна орбита спътници ще се нагърби съвет по радиочестотния спектър.

В предишния вариант на законопроекта се предвиждаше далекосъобщенията да са само на лицензионен и регистрационен режим, а не на концесионен. Това влизаше в противоречие с действащия в страната Закон за концесиите. Предложението обаче беше отхвърлено от Съвета по законодателството към правосъдното министерство.

Новини | Начална страница