ПИСМО ДО ВСИЧКИ ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 16.03.1998г., БТК повиши телефонните тарифи за достъп до телефоните на ИНТЕРНЕТ доставчиците в гр. Бургас. Новата такса е 3 импулса на минута.

Фирма “Цифрови комуникации” ООД е възмутена от действията на БТК, които убиват в зародиш идеята за ИНТЕРНЕТ в Бургас и цяла България.

Интернет е нестопанска организация, собственост на хората от цял свят. ИНТЕРНЕТ не може и не трябва да бъде подчинявана на желанията и апетитите на монополни организации от типа на БТК.

На фона на бързо разрастващия се ИНТЕРНЕТ и необходимостта от знания и информация за нас и нашите деца, на фона на стремежите ни за по-добър бизнес и контакти, най-вече с така важната, осъзната необходимост да осигурим достъп до световните хранилища от информация, което ще допринесе за истинското ни комуникационно интегриране с цял свят в момент когато за България най-после се заговори като за една демократична държава, зачитаща правата на обикновенните граждани, каквито сме всички ние, това, което прави БТК е чудовищен акт, спиращ прогреса, който ни връща във времето на тоталитарна България, когато всеки контакт със западната култура бе пресичан с твърдата ръка на монопола, на ограничеността и най-вече на човешката алчност и глупост.

Фирма “Цифрови комуникации” ООД, моли за съдействие всички ИНТЕРНЕТ доставчици, защото това което се прави в Бургас е просто експеримент, който скоро ще обхване цяла България.

 

Christo Bejazov
Executive Manager
============================================================================
"Digital Communications" Ltd.
8000 Bourgas
39 Pirotska Str.
www.DigiCOM.bg
cris@digicom.bg
office@digicom.bg
tel/fax: 00359 56 80 11 85
============================================================================

Новини | Начална страница