Интернет Общество-България алармира парламента за наредбата на КПД


Във връзка с подготвяната от КПД наредба за лицензиране на Интернет услугите, Интернет Общество - България, разтревожено за евентуалните последици, поиска официалното становище на парламентарните сили. В писмото буквално се казва:

"Приемането на наредба за лицензиране на Интернет услугите ще доведе до отрицателна международна реакция от страна на всички свободолюбиви Интернет общества по света. В момента в Европа се провежда политика на демонополизиране и освобождаваане на Интернет услугите от измислени рамки, чиято цел никога не е била свободният обмен на информация. Надяваме се, че сред народните представители ще се намерят хора, които да осъзнаят значимостта на Интернет за развитието на свободния дух на и без това прекалено изтормозените българи. Нито КПД, нито държават имат законово основание да регулират по какъвто и да е начин свободния обмен на информация и Интернет в частност.

В опита на КПД да сложи под свой контрол Интернет услугите у нас будят недоумение следните моменти:

  1. Държавната администрация се опитва да определя какви услуги да се предлагат на потребителите.
  2. Държавата се намесва по недопустим начин в отношенията между потребители и доставчици на услуги.
  3. КПД изисква документи, от които могат да се черпят сведения за търговски, служебни и потребителски тайни.
  4. КПД предлага да отнема лицензии при постъпили основателни жалби от абонати или потребители на лицензирания, което би довело до много лесно елиминиране на всякаква конкуренция.
  5. КПД иска да задължи Интернет доставчиците да предоставят на държавните органи безплатен достъп до мрежите си при извънредни обстоятелства.
  6. КПД иска да задължи Интернет доставчиците да осигуряват на органите, отговарящи за сигурността и отбраната на страната, достъп за свързване на мрежите им към обществените далекосъобщителни мрежи.
  7. КПД иска да задължи Интернет доставчиците да предоставят кода, когато използуват средствата за криптографиране в предлаганите услуги.
  8. КПД иска да задължи Интернет доставчиците да оказват съдействие в дейността на международни или национални Интернет Общности или други обществени браншови сдружения с идеална цел.
  9. КПД иска да определя цените за предлаганите Интернет услуги, които да са съобразени с цените на международните пазари и да насърчават инвестициите.

В проектонаредбата се съзира желанието на държавата не само да постави под контрол предлагането на услугите, но и съдържанието на предлаганата информация. Подобна наредба няма да бъде от полза за Интернет потребителите у нас, ще създаде отрицателен образ на страната в света и би довела, ако бъде приета в сегашния и вариант, до злоупотреби с правата както на КПД, така и на цитираните в нея Интернет Общности."

Новини | Начална страница