Понеделник, 4 Януари, 1999
    Накрая седнах и направих наново "Долу ръцете от Мрежата!". Очевидно проблема е още актуален.
    ФОРУМА СТАВА ПОСТОЯНЕН !

Понеделник, 28 Декември, 1998 - "Държавен вестник", брой 154
    Заповедта на КПД излиза в "Държавен вестник"

Петък, 18 Декември, 1998
    КПД издава заповед за определяне на дейностите, подлежащи на лицензиране

Вторник, 18 Август, 1998
    Публикувах текста на закона за далекосъобщенията

Вторник, 11 Август, 1998
    Законът за далекосъобщенията е приет от Народното събрание

Четвъртък, 16 Април, 1998 - в."Пари"
    Пак върнаха проектозаконите за медиите и далекосъобщенията

Четвъртък, 9 Април, 1998 - в."Пари"
    Монополът на БТК ще бъде записан в Закона за далекосъобщенията

    БТК повишава телефоннaтa тарифа за достъп до серийни нoмера

Понеделник, 16 Март, 1998
    БТК повиши телефонните тарифи за достъп до телефоните на ИНТЕРНЕТ доставчиците в гр. Бургас

Понеделник, 16 Март, 1998 - CW България, брой 10
    Интернет Общество-България алармира парламента за наредбата на КПД

Понеделник, 9 Март, 1998 - www.antzi.bg
    Видях публикувания проект и направих първата страница под името "Долу ръцете от Мрежата!"

Сряда, 4 Март, 1998 - в. "Импулс", брой 9
КПД публикува "Проект на Наредба за лицензиране използуването на обществените далекосъобщителни мрежи при предоставянето на Интернет услуги"