Методи за въздействие за постигане на търсените резултати

Новини | Отзиви | Коментари | Предложения | Действия


1. Юридически анализ на предложението за наличие на противоречия с Конституцията и други закони;

2. Масови писмени протести до КПД;

3. Информиране на международни организации