Държавата налага контрол върху информацията

Това, което първоначално изглеждаше просто законодателна глупост, причинена от непознаване на спецификата на глобалното информационно общество, все повече се очертава като последователна политика за поставяне под контрол на медията на 21-ви век - Интернет (Мрежата). Явно съветниците на нашите "държавници" са ги предупредили за мощта, която представлява свободния обмен на информация и идеи, и те са се почувствали заплашени и задължени да я поставят под контрол.

Въпреки че за политиците контрола и властта са начин на живот, има области, в които те не бива да бъдат допускани, за да бъдат запазени основните човешки права. Едно от тях, което придобива все по-голяма важност е правото на информация - пълна и точна, без оглед на това, дали е "удобна" или не. Това може да бъде постигнато само посредством наличието на много източници на информацията и канали (медии) за нейното разпространение до всеки човек.

Точно това се опитват да ни отнемат сега в България. Един и същи модел се наблюдава във всички медии: Създаване или запазване на вече съществуващия монопол и поставянето му под зависимост от държавата или управляващата партия. За пресата това е случая с ВАЦ; За телевизията и радиото това са Медийния закон и НСРТ; За Мрежата - това е Закона за далекосъобщенията и всички произлезли от него документи.

Тъй като не мога да стоя и да гледам мълчаливо какво става, направих тези страници. Целта ми е да представя фактите, да се опитам да ги коментирам и най-вече да ви предупредя за опасността от това, което се случва. Не съм журналист, така че предварително се извинявам, ако не го правя добре. Целта ми ще е постигната, ако ги прочетете и се замислите.

Всички, които желаят да помогнат за информиране на Интернет обществеността и за запазване свободата на Мрежата, нека разпространяват емблемата и адреса на страницата, съдържаща всичко по въпроса:

Hands off the 'Net http://www.antzi.bg/net_reg/index.html