Раздел II: ЛИЦЕНЗИИ И РЕГИСТРАЦИИ

Чл.3. Предлагането на Интернет услуги през Обществената далекосъобщителна мрежа на Република България и/или по друг начин се реализира възоснова на лицензии, регистрации и свободен режим.

Чл.4. На лицензиране от Комитета подлежат:

1. Всички Доставчици на Интернет достъп;

2. Всички Доставчици на Интернет услуги.

Чл.5. На регистрация от Комитета подлежат всички Специализирани доставчици на Интернет.

Чл.6. Доставчиците на информация в Интернет осъществяват дейността си при свободен режим.

Да, нали винаги можеш да принудиш "лицензирания" им Доставчик на достъп да ги спре! (ситуация "Каназирчето дръпна канапчето") /Анци/

Чл.7. Председателят на Комитета има право да дефинира изисквания към качеството на предлаганите Интернет услуги.

Колко наивно от моя страна, да си мисля че само Клиента има това право! /Анци/

* * *

Раздел III | Съдържание | Начална страница