ФОРУМ: Далекосъобщения
(Това което засяга всички нас, които сме свързани, но за което не ни питат)


Нашата сила е информацията. Прочетете и кажете всичко за:

- БТК
- новият закон за далекосъобщения
- лицензиране на доставчиците на Интернет достъп и услуги
- такси за регистрация и поддръжка на име на домейн в областта .bg.