Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

"Всичко ново е добре забравеното старо".

Проблемът с монопола върху социалните мрежи е много подобен на този с телекомуникационните компании, а преди това и с телевизионните мрежи в САЩ. Решението може да е същото, както и преди - те първо да бъдат раздробени (https://en.wikipedia.org/wiki/Breakup_of_the_Bell_System), а когато се види, че това не дава нужния резултат - и дерегулирани (https://en.wikipedia.org/wiki/Deregulation, https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Act_of_1996).

Допълнително, за да се улесни преминаването на потребителите от един доставчик към друг и преносимост на номера/акаунта (https://en.wikipedia.org/wiki/Local_number_portability). Тази съвкупност от мерки е работещо решение, но създава тежка и тромава структура и взаимоотношения между операторите, която в крайна сметка води до оскъпяване на услугата.

Съществува обаче и друга възможност - вместо разбиване на съществуващите социални мрежи, те да бъдат реконструирани според принципите на съвременната демократична държава. Тяхното управление да бъде поделено между три "власти":

  • Законодателна: Създаването и промяната на правилата ръководещи социалната мрежа да бъде предоставено на потребителите;
  • Изпълнителна: Оперативното ръководство съгласно правилата да остане прерогатив на компанията - собственик;
  • Съдебна: Контролът по изпълнение на приетите правила, включително блокирането и изтриване на потребители, страници и групи, да бъде предоставен на независим външен орган, който може да бъде държавен (например съответен регулатор) или обществен. Това ще е и най-бързото решение, защото изисква минимални промени и не изисква тепърва създаване на работеща конкуренция, нито огромен набор от нови правила и технологии. Единственото нещо, което е необходимо то да се случи е, съгласието на компаниите - собственици. Но изправени пред алтернативата, не мисля че това е трудно решение.