Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Въпросът, който неизбежно бива задаван на всички протести "против", и на който досега няма приемлив отговор, е; "Каква е алтернативата на това, срещу което протестирате?" И тъй като добрата формулировка е 80% от решението на всяка задача, тук ще се опитам да дефинирам това, което е необходимо, за да получи народът действително представителство в управлението на България:

 1. Организация - обществото ни е така устроено, че реално участие в управлението на страната могат да имат само обединения на хора, формулирани съгласно действащите закони. Прякото участие на гражданите е силно ограничено и възпрепятствано, и няма изгледи това да се промени от действащата политическа система. Виж още: Организацията
 2. Масова - тази организация трябва да обединява значително количество хора, достатъчни да наложат по демократичен път търсените промени. Виж още: Масовост на организацията
 3. Представителна - тази организация трябва ясно и точно да отразява позицията на членовете си по всеки въпрос. Виж още: Представителност на организацията
 4. Принципна - да спазва система от основни принципи и ценности, които да определят характера ѝ. Виж още: Принципност на организацията
 5. Трудна за корумпиране - да не дава възможност да бъде повлияна от финансови стимули. Виж още: Защита срещу корупция
 6. Устойчива на принуда - да не дава възможност да бъде повлияна чрез методи за принуда. Виж още: Достъпност на организацията
 7. Гъвкава - да дава възможност на членовете си да изберат предпочитаната от тях форма на представителство. Виж още: Гъвкавост на представителството
 8. Отговорна - да дава възможност на всеки член да проверява и оспорва всеки аспект от дейността ѝ. Виж още: Отговорност на организацията
 9. Достъпна - всеки гражданин, съгласен с основните принципи на организацията, да може да членува в нея. Напускането да става само доброволно. Виж още: Достъпност на организацията
 10. Отворена - да дава възможност на всички желаещи, дори и да не са членове, да участват в дискусиите, да правят предложения и да ги защитават, но без право на глас при вземане на решения. Виж още: Откритост на организацията
 11. Прозрачна - всички решения и действия да са публично достояние. Виж още: Откритост на организацията
 12. Паметлива - всички мнения, решения и материали да се съхраняват неограничено време, с възможност за лесно търсене и намиране на необходимата информация в архива. Виж още: Отговорност на организацията
 13. Лесна - да осигурява лесно участие на членовете. Виж още: Достъпност на организацията
 14. Ефективна - да изпълнява функцията си с минимален разход на време и средства от членовете. Виж още: Достъпност на организацията
 15. Автономна - да не зависи от външни ресурси. Виж още: Достъпност на организацията

Ето диаграма на зависимостите между отделните характеристики на организацията:

Сигурен съм, че не съм изчерпал изискванията към новия тип политическо представителство, нямам претенции да съм всезнаещ. Това е само моето предложение за основа, върху която могат да се обединят хората, които в последствие да я изменят съвместно, според вижданията си. Това не е проект! Това е ПРОЦЕС.