Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Истинската демокрация предполага развни права на всички при взимане на решения. За да се осъществи това в рамките на организацията, тя трябва да дава равни възможности за участие на всички желаещи. Единственото допустимо ограничение може да бъде приемането на основния набор от правила, заложени при създаването и. Недопустими са всички форми на дискриминация.

Това означава също, че членове на организацията не бива да бъдат изключвани без основателна причина.

Два от основните фактори, създаващи неравнопоставеност между членовете на организацията са образованието и финансовите възможности. Активното участие в дейността на организацията изисква получаване и обработка на голямо количество информация, необходимо за взимане на информирани решения. А равните права носят и равни задължения по финансовата издръжка на организацията, За да бъде тя успешна, трябва да се стреми по всякакъв начин да намали въздействието на тези фактори върху членовете си, в противен случай би се превърнала в елитарна организация и ще загуби от представителността си.

Обратно към ЗАДАЧАТА