Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Устойчивостта на принуда означава, решенията и действията на организацията да не могат да бъдат насилствено повлияни. Това може да се постигне по два пътя - като се защити организацията срещу прилагането на принуда спрямо нея, или чрез построяването и по такъв начин, че да няма къде (спрямо кого) да бъде приложена принудата.

За да се защити организацията, тя трябва да бъде осигурена по колкото е възможно (и практично) повече линии за оказване на натиск:

  • законност - организацията трябва да спазва изключително стриктно действащото законодателство, тъй като най-лесния лост за оказване на натиск е чрез заплахата за избирателно налагане на предвидените наказания;
  • финансова - за дейността си всяка организация се нуждае от средства. Поради това, източникът на тези средства придобива значително влияние над организацията. Затова е изключително важно как ще бъде финансирана дейността на организацията;
  • прозрачност - тайните в една организация са силно оръжие, което може да бъде използвано срещу нея. Те могат да бъдат търгувани, разгласявани и тълкувани по неподходящ начин;
  • публичност - едно от средствата за оказване на натиск е чрез медиите. Организацията трябва да има достатъчно медийно присъствие за да отговаря на евентуални атаки.

Извън защитата на организацията като цяло, необходимо е и тя да бъде подсигурена срещу натиск спрямо членовете и. Всеки отделен човек може да бъде принуден или дори отстранен, така че трябва да се вземат мерки това да не повлияе негативно на цялата организация. Това може да стане по два пътя:

  • защита на отделните членове от страна на организацията, по описаните горе направления, доколкото това е възможно;
  • защита на самата организация срещу евентуални резултати от принуда, оказвана върху отделен неин член.

Обратно към ЗАДАЧАТА

{flike}{fshare}{plusone}

{fcomment}