Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

"Корупция (на латински: corrumpo – развалям, развращавам, подкупвам) в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт. Всички форми на управление са уязвими за корупцията, като степента варира значително от дребно използване на влияние за извършване на услуги до институционализирано рушветчийство и отвъд него. Крайната точка на корупцията е клептокрацията, при която дори външните претенции за почтеност са изоставени."

Уикипедия, http://bg.wikipedia.org/wiki/Корупция

Ако разгледаме внимателно дефиницията на корупцията в Уикипедия, ще стигнем до зависимостта, че тя е право пропорционална на придобитите чрез нея блага и вероятността за успех, и обратно пропорционална на броя на облагодетелстваните и тежестта на санкциите в случай на неуспех, т.е.:


Корупция

=

Вероятност за успех
                                  
Санкции


*

Придобити блага
                                         
Брой облагодетелствани

От математиката е известно, че за да намалим стойността на това съотношение, трябва или да се намали неговия числител (вероятносста за успех и придобитите блага), или да се увеличи неговия знаменател (броя на облагодетелстваните и тежестта на санкциите). Нека разгледаме всеки един от факторите поотделно:

  1. Вероятност за успех - това е показател доколко системата за управление на благата дава възможност за манипулация, т.е. подлежи на корумпиране. Тази вероятност зависи от това, колко са хората, от които зависи разпределянето на даденото благо, тяхната връзка с него, както и ефективния контрол върху решенията. Например:
    • корумпирането на един човек, който решава е значително по-лесно от това на група хора;
    • корумпирането на хора, които са пряко заинтересувани от това, как ще се ползва даденото благо, е значително по-трудно от това на чиновници, които не са заинтересувани (и обвързани с резултатите от своя труд.
  2. Придобити блага - колкото по-големи блага се преразпределят, толкова по-голям е и корупционният натиск. С тяхното намаляване, съответно и той отслабва.
  3. Санкции - увеличаването на санкциите за корупция води до увеличение на риска за участващите в схемите. Това ги прави по-малко привлекателни и съответно намалява тяхното количество. Този фактор ограничава, но не може да спре напълно корупцията, защото дори и в Китай, където обикновено издават смъртни присъди, все пак продължава да има такава.
  4. Брой облагодетелствани - по дефиниция, корупцията има за цел облагодетелстване на индивида за сметка на обществото. Ако се вземат мерки схемите по които това става да бъдат широко достъпни, то те автоматично се обезсмислят. За да бъде това възможно, трябва да се премахне възможността за предоставяне на изключителни права и ограничен ресурс на един или няколко свързани субекти (монопол), както и правенето на изключения за сметка на общите правила.

Благата могат да бъдат преки (финансов ресурс, собственост), непреки (достъп до ресурси за реализиране на печалба, намаляване или отмяна на дължими данъци, такси или глоби) и нематериални (законодателни или други преимущества).

Като цяло, корупцията вероятно не може да се премахне напълно, но при прилагане на комбинирани мерки по различните фактори, които и влияят, тя може да се сведе до минимум.

Обратно към ЗАДАЧАТА

{flike}{plusone}

{fcomment}