Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

В последните години се убедихме, че декларираните "социалистически" партии работят в полза на богатите, за сметка на хората с по-ниски доходи, в полза на едрия частен бизнес и монополите, а "либералните" го притискат избирателно, според това да ли е "от нашите". А вкупом, всички партии съставляващи "демократичното" ни управление се управляват централизирано (дори еднолично) и непрозрачно. В този смисъл, класическите определения за "леви" и "десни", "консерватори" и "либерали" у нас нямат реално значение. Политическите ни партии се колебаят между клиентелизма и популизма в синхрон с изборния ни цикъл.

За това е задължително, всяка организация да даде ясна представа за ориентацията си, като дефинира основните принципи от които се ръководи. Това от една страна ще даде на хората представа коя организация най-точно отразява собствените им възгледи, а от друга - ще гарантира последователност и предвидимост на поведението на политическите субекти. Така ще бъдат избягнати парадокси от типа - социалистическо правителство да въведе плосък данък, облагодетелстващ хората с по-високи приходи и неравенството.

Наличието на публично обявени принципи улесняват контрола върху дейността на политическите организации, тъй като всяко тяхно нарушение става очевидно за всички. Освен това, то улеснява значително коалирането между организациите, на базата на общи принципи които отстояват. Твърдо установените принципи са и защита от диктатура на мнозинството над малцинството в организацията при нейното управление.

Принципите трябва да са общоприети, общовалидни и трайни. Принципи не могат да бъдат моментни възгледи и предпочитания по актуални теми. Те не бива да са неясни и да допускат различни тълкувания. Веднъж приети, тяхната промяна трябва да е невъзможна, освен с пълното съгласие на всички членове на организацията.

Принципите са характеристиките, които определят и разграничават отделните партии. Ако се основават на едни и същи принципи, няма основание за съществуването на повече от една от партиите, независимо дали неин ръководител е Пешо или Гошо. Когато партиите се ръководят от принципи, а не личности, "люспенето" няма да е толкова често явление. Поради това и вероятността хората, споделящи същите принципи, да получат справедливо представителство в държавното управление нараства.

Обратно към ЗАДАЧАТА

{flike}{plusone}

{fcomment}