Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

За да има силата да наложи волята на членовете си, организацията трябва да обедини в себе си и да представлява голяма част от населението на България. За да бъде възможно това, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

  1. Организацията трябва да обединява хората, вместо да ги дели. Това означава всички различия да бъдат уважавани, като лично право на всеки човек. В същото време те не трябва да стават повод за възникване на лична неприязън и разделяне на групи по какъвто и да е признак. На тях трябва да се гледа като на богатство, а не слабост.

  2. Начина на вземане на решения и представителството на членовете от организацията трябва максимално добре да отразява целия спектър от мнения, а не само преобладаващото. По този начин, защитниците на по-непопулярното становище няма да загубят представителството си, дори и да не спечелят гласуването. При участие в колективни представителни органи, като Народното събрание, това означава, че малцинството в организацията, с подкрепата на други народни представители може да получи мнозинство в крайния резултат.

  3. Не трябва да се създават и следват сляпо каквито и да е догми. Единственото постоянно нещо е промяната. Това важи особено силно за следването на определени политико-икономически модели, например "ляво" и "дясно" и т.н. В даден момент, при дадени условия, правилния подход може да бъде различен. И той не зависи от убежденията, а от постигането на максимално добър (от гледна точка на членовете на организацията като неразделна част от обществото) резултат.

  4. Като основна ценност трябва да бъде приета откритата конструктивна дискусия, а главен враг - личните нападки и интригантството. Разцеплението винаги е било най-силното оръжие за противодействие на обществения интерес. В момента, в който егото надделее над желанието за търсене на взаимно изгодно решение, влизаме в познатата схема "разделяй и владей". Това означава и просвещаване и убеждаване на противниците, а не тяхното изолиране.

  5. Постъпването, както и напускането на организацията трябва да бъде свободно и максимално улеснено. Идеята, която трябва да внушава организацията е, че всеки може и трябва да участва в изграждането и управлението на бъдещето си, което организацията му дава възможност да направи. Най-важен е личният избор. Като най-добър довод за това би трябвало да работи възможността за участие в дейността на организацията, без задължително членство. Така човек може да се запознае с членовете и начина им на взаимодействие, преди да бъде убеден, че желае да се включи пълноправно в нея.

  6. Участието в дейността на организацията не трябва да поставя ненужно ограничаващи условия. За всички такива, организацията трябва да предоставя максимално, в рамките на възможностите си, информация и друга помощ за преодоляването им. По чисто технически причини, организацията на дейността, както и преноса на информация между голямо количество хора вече е немислимо без електронна комуникация. Това поставя минимални изисквания към членовете за наличие на компютър, връзка с Интернет и елементарна компютърна грамотност. Удостоверяването на самоличността при такъв тип комуникация налага и ползването на електронен подпис (УЕП). За да облекчи тези изисквания, организацията трябва да осигури преференциални условия на членовете си, чрез рамкови споразумения с доставчиците, както и помагала за компютърна грамотност и работа със системата.

  7. С цел изграждане на доверие към организацията, цялата и дейност трябва да е открита. Много хора ще възразят, че това би дало предимство на противниците на организацията, което те да използват срещу нея. Но когато работиш в обществена полза, ръководен от решенията на членовете си, няма какво да използват срещу теб. А откритостта, контрапункт на характера на всички съществуващи сега политически партии, е невероятно силен коз пред гражданите.

  8. С цел по-добра обществена комуникация, до дискусиите трябва да бъдат допускани всички желаещи, дори и нечленуващи в организацията, но без право на глас при взимане на решение. Да построиш организация, която да бъде управлявана напълно от членовете си, е постижение. Да дадеш възможност на всички останали да участват в дискусиите при взимане на решения, си е пълна демокрация. Реализацията на такова общуване в рамките на организацията би открило възможността за постигане на изключително широка подкрепа.

Обратно към ЗАДАЧАТА

{flike}{plusone}

{fcomment}